Randøy Vel

Arsmoteinnkalling

ÅRSMØTE I RANDØY VEL

Styret i Randøy Vel kallar inn til årsmøte på

Randøy skule

Tysdag 28.04. 2015  Kl.19.30

ÅRSMØTESAKER:

Godkjenning av innkalling og sakliste

Val av møteleiar

Val av skrivar

Val av to til å skriva under protokollen

Styret si årsmelding

Rekneskapen 2014/Budsjett 2015

Val

Egil Bjørheim er invitert til å orientere om  bygdelaget i Bjørheimsbygda sin måte å  «drifte» skulebygget på  og korleis me på Randøy kan ivareta skulen som vårt grendahus.

Eventuelt

Saker ein ynskjer å fremja på årsmøtet kan ein ta opp under eventueltposten!

Servering av kaffi med noko attåt!

                                                  v/styret

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *